Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 16 marca 2019
  • komentarzy
  • 197 wyświetleń
  • lubi to!

Sobota, 16.03.2019

Jan Paweł II

Mt 5, 43-48

Słyszeliście że powiedziano: Miłuj bliźniego twego a nieprzyjaciela twego miej w nienawiści. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. W ten sposób okażecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie i który sprawia przecież, że słońce wschodzi tak nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszcz spada zarówno na sprawiedliwych, jak i niezbożnych. Bo jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują, to jakaż czeka was za to nagroda? Czyż nie postępują tak samo nawet celnicy? Albo cóż nad zwyczajnego czynicie, jeśli pozdrawiacie tylko braci waszych? Czyż nie czynią tak samo nawet poganie? Bądźcie tedy doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.

 

 

Zawsze oddajemy Bogu chwałę za pośrednictwem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jest Drogą do Ojca. On jest Tym, który uczy nas, jak mamy żyć, aby podobać się Ojcu. Uczy nas, byśmy postępowali jako „synowie Ojca naszego, który jest w niebie” (por. Mt 5, 45). Czynimy to wypełniając przykazanie Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują… Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 44, 48). Jezus kieruje dzisiaj te słowa, to wyzwanie do was i do mnie. Postawione nam wymaganie nie ogranicza się tylko do oddania każdemu tego, co mu się należy. Ideałem wyznawców Jezusa Chrystusa jest bycie doskonałym, tak jak doskonały jest sam Bóg. Bliski Wschód był w starożytności miejscem, skąd szerzyło się prawo odwetu, które miało chronić osobę przed niesprawiedliwością, gwarantując odszkodowanie temu, kto został pokrzywdzony. Prawo żydowskie udoskonaliło te normy w celu ochrony przed nadmierną mściwością w dochodzeniu sprawiedliwości. Chrystus podejmuje jednak te prawa i je przekracza. Wzywa swoich słuchaczy i nas wszystkich do poszukiwania głębszej, pełniejszej sprawiedliwości poprzez stawanie się doskonałymi, jak doskonały jest nasz Ojciec niebieski i przyjmowanie Jego sprawiedliwości, miłosierdzia i prawości jako miary i wzoru dla naszego postępowania (por. Dives in misericordia, 12). Otrzymaliśmy wraz z całym światem nową sprawiedliwość, sprawiedliwość Boga, która musi narodzić się w sercach wszystkich dzieci Bożych, idących za wezwaniem i przykładem Chrystusa.

 

24 XI 86, Christchurch (Nowa Zelandia)

 

 


więcej tekstów autora
Polecamy

partnerzy