Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 11 stycznia 2020
  • komentarzy
  • 145 wyświetleń
  • lubi to!

Sobota, 11.01.2020

Jan Paweł II

Łk 5, 12-16

A gdy znalazł się w jednym z miast, oto pewien człowiek, cały pokryty trądem, zobaczywszy Jezusa, upadł przed Nim na twarz i prosił Go mówiąc: Panie, gdybyś chciał, mógłbyś mnie oczyścić. Wtedy Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął go i powiedział:
Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast trąd ustąpił z niego.
Potem polecił mu, żeby nikomu o tym nie mówił, lecz żeby poszedł, przedstawił się kapłanowi i złożył ofiarę za swe oczyszczenie – jak to nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich. I coraz szerzej rozchodziła się Jego sława. Coraz liczniejsze tłumy przychodziły też do Niego, aby Go słuchać i doznawać od Niego ulgi w różnych dolegliwościach. A On oddalał się na miejsca samotne i trwał na modlitwie.

 

 

Jezus często odchodził w miejsce ustronne „i tam się modlił” (Mk 1,35). Ewangelista tak to ujmuje: „Tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i [tam] się modlił” (Łk 5,15-16). Modlitwa Jezusa ma być dla nas przykładem, wtedy zwłaszcza, gdy w życiu codziennym przeżywamy jakieś napięcia i kiedy przygniata nas ciężar odpowiedzialności. Ojcowie Synodalni podkreślili doniosłość modlitwy, zwiększającą się jeszcze tam, gdzie narastają wpływy sekularyzacji i materializmu. Jako środki służące rozwojowi życia wewnętrznego wskazali zwłaszcza: mszę świętą, adorację eucharystyczną, Drogę Krzyżową, różaniec i inne pobożne ćwiczenia, a także wspólną modlitwę w rodzinie. Obecność w Oceanii wspólnot życia kontemplacyjnego szczególnie mocno przypomina o tym duchu życia wewnętrznego, który dopomaga nam w odnajdywaniu obecności Boga w naszych sercach. Duch życia wewnętrznego ma także doniosłe znaczenie dla inicjatyw duszpasterskich: to on właśnie je inspiruje i wspiera. Przydaje też sił autentycznej miłości apostolskiej, będącej odzwierciedleniem miłości Boga.

Kościół „szczególnie usilnie wzywa też wszystkich wiernych (…), aby przez częste czytanie pism Bożych osiągali «najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa» (Flp 3,8) (…). Niech jednak pamiętają, że czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, aby stało się ono rozmową pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wszak «z Nim rozmawiamy, kiedy się modlimy, i Jego słuchamy, gdy czytamy Boże słowa»„(Dei Verbum, 25). Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu ma zasadnicze znaczenie dla tych wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa, jest ono także niewyczerpanym źródłem ewangelizacji. Świętość życia i skuteczna działalność apostolska rodzą się z częstego słuchania słowa Bożego. Nowe rozumienie Pisma Świętego pomaga nam wracać do źródeł naszej wiary i znajdywać prawdę Bożą w Chrystusie. Czytanie Pisma jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, szczególnie jednak seminarzystów, kapłanów i zakonników. Należy ich zachęcać do praktykowania lectio divina – tej spokojnej, modlitewnej medytacji Pisma, która pozwala słowu Bożemu przemawiać do serca ludzkiego. Taka forma modlitwy, praktykowana indywidualnie lub w grupie, będzie wzmagała ich umiłowanie Biblii i uczyni z niego istotny i życiodajny element ich codziennego życia.

 

Adh. Ecclesia in Oceania, 37-38


więcej tekstów autora
Polecamy

Przypowieści o miłosierdziu

Anna Świderkówna

Imię Boga

Bella Szwarcman-Czarnota

Jedyny sędzia świata

Paweł Lisicki

partnerzy