Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 9 marca 2019
  • komentarzy
  • 194 wyświetleń
  • lubi to!

Sobota, 09.03.2019

Jan Paweł II

Łk 5, 27-32

A potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, jak siedział na cle. I rzekł do niego: Pójdź za Mną! A on, zostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za Nim. W swym domu zaś przygotował Lewi wielką ucztę dla Niego. Był tam cały tłum celników i innych, którzy razem z nimi zasiedli do stołu. Faryzeusze zaś oraz ich uczeni w Piśmie poczęli szemrać, mówiąc do Jego uczniów: Dlaczego wy jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? A Jezus odpowiadając im rzekł: Lekarza potrzebują chorzy, a nie ci, którzy się dobrze czują. Nie przyszedłem, by nawoływać do pokuty sprawiedliwych, lecz grzeszników.

 

 

lecz grzeszników

 

Każdy z nas wie o tym, że Jezus szukał grzeszników: „Nie potrzebują lekarze zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5, 31-32). Do paralityka przed uzdrowieniem Jezus powiedział: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Łk 5, 20), a do grzesznicy: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8, 11). Jeśli przygniata nas świadomość grzechu, szukajmy instynktownie Tego, który ma moc odpuszczania winy (por. Łk 5, 24), i szukajmy Go poprzez Maryję, której sanktuaria są miejscami nawrócenia, pokuty, pojednania z Bogiem. Ona rozbudza w nas nadzieję poprawy i wytrwania w dobrym, chociaż to często może się wydawać – po ludzku rzecz biorąc – niemożliwe. Ona pozwala nam na przezwyciężanie różnych „struktur grzechu”, w których pogrążone jest nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne. Stąd także, jak ze swego prawdziwego źródła, bierze początek autentyczne zaangażowanie się na rzecz innych ludzi, naszych braci, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, i na rzecz niezbędnej przemiany społeczeństwa. Albowiem Bóg tego chce i wzywa nas głosem i siłą swej Ewangelii, abyśmy czuli się odpowiedzialni jedni za drugich.

 

30 I 1979, Zapopan (Meksyk)

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Niedziela, 16.03.2014

Jan Paweł II

Jezus

Marcin Majewski

Droga Krzyżowa, VIII

Józef Augustyn SJ

partnerzy