Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 15 kwietnia 2019
  • komentarzy
  • 202 wyświetleń
  • lubi to!

Poniedziałek, 15.04.2019

Jan Paweł II

J 12, 1-11

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał wskrzeszony przez Niego Łazarz. Urządzono tam dla Jezusa ucztę. Marta posługiwała, a przy stole zasiadł z Nim między innymi także Łazarz. A Maria wzięła funt prawdziwego, cennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, po czym otarła je swoimi włosami. Cały dom napełnił się zapachem olejku. Wtedy Judasz Iskariota, jeden spośród Jego uczniów, ten, który miał Go zdradzić, powiedział: Dlaczego nie sprzedano raczej tego olejku za trzysta denarów, by uzyskane w ten sposób pieniądze rozdać ubogim? A mówił to nie dlatego, iż rzeczywiście troszczył się tak bardzo o biednych, lecz dlatego, że był złodziejem i mając pod opieką trzos, zabierał zeń to, co tam wkładano. Jezus zaś odpowiedział: Zostaw ją w spokoju! Zachowała bowiem to na dzień mojego pogrzebu. Ubogich i tak zawsze będziecie mieć u siebie, a Mnie nie zawsze. A gdy już bardzo wielu Żydów dowiedziało się, że jest tam, przybyli gromadnie – nie tylko zresztą ze względu na Jezusa, lecz tak że dlatego, żeby zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani postanowili zatem zgładzić również Łazarza. Wielu bowiem właśnie z jego powodu odeszło od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

 

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Słowo stało się ciałem

Teodoret z Cyru

Wieczernik

Fernando Perfetti

partnerzy