Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 11 lutego 2019
  • komentarzy
  • 209 wyświetleń
  • lubi to!

Poniedziałek, 11.02.2019

Jan Paweł II

Mk 6, 53-56

A gdy przeprawili się na ląd, przybyli do Genezaret i zatrzymali się przy brzegu. I gdy tylko wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. Zaczęto więc biegać po całej okolicy, znosząc chorych na miejsce, w którym, jak sądzono, przebywał. I gdzie tylko się pojawił: we wsi, w mieście lub w jakiejś osadzie, zaraz wynoszono na miejsca publiczne chorych, prosząc Go, żeby pozwolił dotknąć się choć skraju swego płaszcza. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

 

 

W samym sposobie czynienia cudów zaznacza się ogromna prostota Chrystu­sa, Jego pokora, uprzejmość i delikatność. Jakże wiele pod tym względem dają do myślenia słowa, które wypowiedział przy wskrzeszeniu córki Jaira: „Dziecko nie umarło, tylko śpi” (Mk 5, 39), jakby chciał „pomniejszyć” znaczenie tego, co uczy­nił. I dalej: „Przykazał im […] żeby nikt o tym nie wiedział” (Mk 5, 43). Podobnie czynił też w innych wypadkach, na przykład po uzdrowieniu głuchoniemego (por. Mk 7, 36), czy po wyznaniu Piotra (por. Mk 8, 29-30). Przy uzdrowieniu głuchoniemego znamienne jest, iż Jezus „wziął go na bok, osobno od tłumu”, z kolei: „spojrzawszy w niebo, westchnął”. To „westchnienie” zdaje się być oznaką współczucia, a równocześnie modlitwą. Słowo effatha („otwórz się”) sprawia, że „otworzyły się” uszy i „rozwiązał się” język głuchonie­mego (por. Mk 7, 33-35). Jeżeli Chrystus niektóre ze swoich cudów czyni w szabat, to nie dlatego, ażeby naruszyć uroczysty charakter dnia poświęconego Bogu, ale by ukazać, że ten święty dzień jest naznaczony w sposób szczególny zbawczym działaniem Boga. „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam” (J 5, 17). A to działanie jest dla dobra człowieka, więc nie sprzeciwia się świętości szabatu, ale jeszcze ją uwydat­nia: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Za­tem Syn Człowieczy jest panem szabatu” (Mk 2, 27-28).

 

Aud. gen., 9 XII 1987

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Trójjedyny w Biblii? cz.2

Anna Świderkówna

Niedziela, 27.04.2014

Jan Paweł II

Niedziela, 04.05.2014

Jan Paweł II

partnerzy