Ewangelia dnia
  • 21 kwietnia 2017
  • komentarzy
  • 240 wyświetleń
  • lubi to!

Piątek, 21.04.2017

Jan Paweł II

J 21, 1-14

Potem znów ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się tak: Znajdowali się razem: Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj jeszcze inni uczniowie Jego. Szymon Piotr powiedział: Idę łowić ryby. Rzekli mu pozostali: Idziemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi. Tej nocy jednak nic nie złowili. Kiedy nastał ranek, pojawił się na brzegu Jezus, ale uczniowie nie wiedzieli, że to Jezus. A Jezus zapytał ich: Dzieci, czy macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli: Nie! Rzekł tedy do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie, a na pewno coś złowicie. Za rzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Wtedy ów uczeń, którego Jezus miłował, rzekł do Piotra: To jest Pan! A Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział swoje ubranie – był bowiem nagi – i rzucił się w morze. Pozostali uczniowie dopłynęli w tym czasie łodzią, ciągnąc za sobą sieć napełnioną rybami. Do brzegu było tylko około dwustu łokci.  A kiedy zeszli na ląd, zobaczyli palące się ognisko, a w nim piekącą się rybę i chleb. Rzekł tedy do nich Jezus: Przynieście tu i te ryby, któreście złowili przed chwilą. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. W sumie było ich tam sto pięćdziesiąt trzy. A sieci, mimo tak wielkiej ilości ryb, wcale się nie porwały. Rzekł tedy do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się trochę! Lecz żaden z uczniów nie miał odwagi zapytać Go, kim jest. Wiedzieli już bowiem, że był to Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im do jedzenia – podobnie uczynił z rybą. W ten sposób już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom po swoim zmartwychwstaniu.

 

Należy tu podkreślić jeszcze jeden charakterystyczny rys ukazywania się zmartwychwstałego Chrystusa: zwłaszcza podczas ostatnich spotkań z Apostołami Jezus dokonuje definitywnego powierzenia im (i Kościołowi) misji ewangelizacji świata poprzez niesienie mu orędzia Jego słowa i daru Jego łaski. Przypomnijmy ukazanie się uczniom w Wieczerniku, wieczorem w dniu Paschy: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Ukazując się Apostołom na Morzu Tyberiadzkim, wtedy gdy nastąpił cudowny połów ryb — symbol i zapowiedź owocności misji — Jezus chce skierować ich myśli ku czekającemu ich dziełu (por. J 21,1-23). Potwierdzeniem tego jest powierzenie szczególnej misji Piotrowi (J 21,15-18): „czy miłujesz Mnie? […] Ty wiesz […] Paś baranki moje! […] Paś owce moje!” Jan zapisał, że „To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał” (J 21,14). Tym razem nie tylko rozpoznali Go: „To jest Pan!” (J 21,7); ale też zrozumieli, że to, co zdarzyło się i zdarzy w owych dniach paschalnych, włącza ich wszystkich — a zwłaszcza Piotra — w budowę nowej ery, która się rozpoczęła w ów wielkanocny poranek.

 

Aud. gen., 22 II 1989

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Bracia pod jednym Ojcem

ks. Grzegorz Strzelczyk

Duchowe ojcostwo

Elżbieta Wiater

Z Betfage do Jerozolimy

Fernando Perfetti

partnerzy