Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 15 marca 2019
  • komentarzy
  • 201 wyświetleń
  • lubi to!

Piątek, 15.03.2019

Jan Paweł II

Mt 5, 20-26

Zapewniam was bowiem: Jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, jak mówiono ojcom waszym: Nie zabijaj! A gdy by ktoś dopuścił się zabójstwa, będzie odpowiadał przed sądem. Otóż Ja wam mówię, że kto by się rozgniewał na brata swego, ten już stanie przed sądem. A gdyby powiedział na swego brata: „głupcze”, będzie odpowiadał przed Sanhedrynem. A gdyby mu powiedział: „bezbożniku”, czeka go kara ognia piekielnego. Gdy więc będziesz składał dar swój przed ołtarzem i przypomnisz sobie, że brat twój ma jakiś żal do ciebie, zostaw twój dar tam przed ołtarzem, a idź i pojednaj się najpierw z bratem twoim. Potem dopiero wrócisz i złożysz twój dar. Usiłuj pojednać się z nieprzyjacielem twoim, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze, aby nieprzyjaciel twój nie wydał cię w ręce sędziego, a sędzia w ręce strażnika, i aby cię nie wtrącono w ten sposób do więzienia. Zaprawdę mówię ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie wypłacisz się do ostatniego grosza.

 

Jest słowo, które winno wchodzić w skład słownictwa każdego chrześcijanina – zwłaszcza wtedy, gdy wzniesione zostały bariery i nieufności. Słowo to, to pojednanie. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj (Mt 5, 23-24). To przykazanie Jezusowe jest potężniejsze niż jakakolwiek przeszkoda, którą mogłaby wznieść ludzka nieumiejętność lub złośliwość. Nawet gdy nasza wiara w zasadniczą dobroć każdej istoty ludzkiej została zachwiana lub podważona, nawet jeżeli długotrwałe postawy czy przekonania zatwardziły nasze serca, istnieje jedno źródło mocy, które silniejsze jest od każdego rozczarowania, goryczy czy zastarzałej nieufności, a jest nią moc Jezusa Chrystusa, który przyniósł na świat pojednanie i przebaczenie.

 

29 IX 1979, Drogheda (Irlandia)

 


więcej tekstów autora
Polecamy

partnerzy