Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 12 października 2018
  • komentarzy
  • 195 wyświetleń
  • lubi to!

Piątek, 12.10.2018

Jan Paweł II

Łk 11, 15-26

Niektórzy zaś z obecnych powiedzieli: On wyrzuca złe duchy przez Belzebuba, władcę czartów. A inni, usiłując Go podejść, żądali od Niego znaku z nieba. Jezus zaś, poznawszy ich myśli, powiedział: Każde królestwo podzielone samo w sobie będzie zniszczone i zwali się w nim jeden dom na drugi. Jeżeli szatan jest w niezgodzie ze sobą samym, to jak że będzie mogło przetrwać jego królestwo? A wy przecież mówicie, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeżeli Ja wyrzucam złe duchy przez Belzebuba, to wasi synowie przez kogo je wyrzucają? I dlatego oni właśnie będą was sądzić. Ale jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to królestwo Boże z pewnością już do was przyszło. Gdy jakiś człowiek silny i uzbrojony pilnuje swego domu, bezpieczne jest wtedy wszystko, co ma. Lecz kiedy nadejdzie ktoś jeszcze potężniejszy i zwycięży go, to zabierze mu całe uzbrojenie w którym taką ufność pokładał, i rozdzieli zdobyte na nim łupy. Kto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, krąży po miejscach bezwodnych i szuka odpoczynku, aż wreszcie, nie znajdując, mówi: Wrócę do tego domu, z którego wy szedłem. Przyszedłszy zaś tam, znajduje go umiecionym i uporządkowanym. Wtedy idzie, bierze ze sobą siedmiu innych duchów, gorszych niż on sam, i wszedłszy mieszkają tam razem. A wówczas ostatnie rzeczy człowieka stają się jeszcze gorsze od pierwszych.

 

 

Wszyscy ludzie są teraz «rozproszeni» jako ofiary złego ducha, który ich porywa i rozprasza (por. J 10, 12). Mogą oni jednak stać się «dziećmi Bożymi», jeśli przyjmą Chrystusa i Jego Słowo (por. J 1, 12; 1 J 5, 1). Chrystus zaś gromadzi rozproszoną ludzkość w innej świątyni, to znaczy w swojej Osobie, która objawia Ojca i prowadzi ludzi do doskonałego z Nim zjednoczenia (por. J 10, 30; 17, 21).

 

Anioł Pański, 7 VIII 1983

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Ewa. Matka wszystkiego, co żyje

Bella Szwarcman-Czarnota

Niedziela, 29.06.2014

Jan Paweł II

Tymoteusz

Marcin Majewski

partnerzy