Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 9 sierpnia 2019
  • komentarzy
  • 191 wyświetleń
  • lubi to!

Piątek, 09.08.2019

Jan Paweł II

Mt 25, 1-13

Wówczas z królestwem niebieskim będzie tak, jak z dziesięcioma pannami, które wziąwszy swe lampy wyszły na s potkanie oblubieńca. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. 3 Otóż owe głupie, wziąwszy ze sobą lampy, nie zabrały oleju; mądre zaś, biorąc lampy, zabrały również i olej w naczyniach. A gdy oblubieniec się opóźniał, wszystkie ogarnęło znużenie i posnęły. Lecz o północy dał się słyszeć krzyk: Oto oblubieniec! Wychodźcie naprzeciw. Obudziły się tedy wszystkie panny i poczęły opatrywać swoje lampy. I powiedziały panny głupie do mądrych: Dajcie nam oleju, bo gasną nam lampy. Ale te odpowiedziały: Nie, bo może nie starczyć ani dla nas, ani dla was. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy one odeszły, nadszedł oblubieniec. Wówczas te, które były gotowe, weszły z nim do sali biesiadnej i zamknięto drzwi. Przyszły wreszcie pozostałe panny i zaczęły wołać: Panie, Panie, otwórz nam. 12 Lecz on odpowiedział: Zaprawdę mówię wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny.

 

 

Drogie Zakonnice: Jakikolwiek byłby sposób lub forma, w której dokonuje się wasze posługiwanie apostolskie – modlitwa w skupieniu klasztornym, katedra w nauczaniu, łóżko lub pokój szpitalny, pomoc charakteru społecznego, sprawa dobrej prasy lub innych środków przekazu – gdziekolwiek się znajdujecie, umiejcie zawsze zachować czujną świadomość „łączności kościelnej” waszego istnienia i waszej funkcji. Jesteście żywymi siłami Kościoła i w Kościele: o tym wiedzcie, tego chciejcie, tym musicie być! I bądźcie tym, ponieważ tak chce Pan, który was powołał. Bądźcie zatem protagonistkami Jego Ewangelii: bądźcie podobne do panien mądrych i czuwających z przypowieści, z lampą w ręku zawsze zaopatrzoną w tę oliwę, która służy do oświecania, także innym braciom, drogi ku niebieskiemu Oblubieńcowi (por. Mt 25, 1-13).

 

26 IV 1981, Bergamo (Włochy)

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Zesłanie Ducha Świętego

ks. Mariusz Rosik

Wątpić, aby uwierzyć

Anne Field OSB

Aniołowie w Biblii

Robert J. Morgan

partnerzy