Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 7 grudnia 2018
  • komentarzy
  • 214 wyświetleń
  • lubi to!

Piątek, 07.12.2018

Jan Paweł II

Mt 9, 27-31

A kiedy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj ślepcy wołając: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami! Gdy zaś Jezus już wszedł do domu, przystąpili do Niego niewidomi. Wtedy Jezus zapytał: Czy wierzycie, że Ja mogę to uczy nić? A oni odpowiedzieli: Tak, Panie. Dotknął tedy ich oczu i powiedział: Niech wam się stanie według wiary waszej. I otworzyły się ich oczy. Wówczas Jezus nakazał im surowo: Pamiętajcie: nikt nie powinien o tym wiedzieć. Ale oni, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtej okolicy.

 

 

Ewangeliści mówią nam, że od samego początku swej działalności publicznej odnosi się On z wielką miłością i szczerym współczuciem do chorych i do wszystkich innych potrzebujących oraz przygnębionych, którzy prosili Go o pomoc. Św. Mateusz stwierdza, że „leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35). Niezliczone cudowne uzdrowienia były dla Jezusa znakiem zbawienia, jakie pragnął ofiarować ludziom. Nierzadko podkreśla w sposób przejrzysty ten związek znaczeniowy, np. kiedy odpuszcza grzechy paralitykowi, a dopiero później dokonuje cudu, by wykazać, iż „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2,10). Jego spojrzenie nie poprzestawało więc na zdrowiu ciała: ogarniało również uzdrowienie duszy, zbawienie duchowe.

Ten sposób postępowania Jezusa związany był z ekonomią misji mesjańskiej, którą proroctwo z Księgi Izajasza przedstawiło w obrazach uzdrawiania chorych i spieszenia z pomocą ubogim (por. Iz 61,1 n.; Łk 4,18-19). Już w swym ziemskim życiu Jezus chciał przekazać tę misję uczniom, by pomagali potrzebującym, a zwłaszcza by uzdrawiali chorych. Mateusz Ewangelista pisze, że Jezus „przywołał do siebie dwunastu uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 10,1). A Marek mówi, że „wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,13). Jest rzeczą znaczącą, że już w pierwotnym Kościele podkreślano nie tylko ten aspekt mesjańskiej misji Jezusa, któremu Ewangelie poświęcają wiele kart, lecz również dzieło powierzone przez Niego w związku ze swoją misją uczniom i Apostołom.

 

Orędzie na Boże Narodzenie 1984


więcej tekstów autora
Polecamy

O potrzebie czytania Biblii

Św. Jan Chryzostom

Droga Krzyżowa, VI

Józef Augustyn SJ

partnerzy