Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 12 stycznia 2020
  • komentarzy
  • 96 wyświetleń
  • lubi to!

Niedziela, 12.01.2020

Jan Paweł II

Mt 3, 13-17

Wtedy to pojawił się Jezus: przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przezeń ochrzczonym. Lecz Jan odradzał Mu to mówiąc: Ty być ochrzczonym przez Ciebie! Lecz Jezus odpowiedział: Nie upieraj się teraz. Trzeba nam bowiem uczynić wszystko, co powinno się uczynić. Wtedy zgodził się Jan. A Jezus, gdy tylko został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I oto otworzyły się nad Nim niebiosa: i zobaczył Jezus, jak Duch Boży w postaci gołębicy zstępował na Niego. A głos z nieba zabrzmiał: Oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie.

 

 

«Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3, 17). Te uroczyste słowa rozbrzmiewają podczas dzisiejszego święta Chrztu Pańskiego. Zapraszają nas one do po­nownego przeżycia chwili, w której ochrzczony przez Jana Jezus wychodzi z wód rzeki Jordan, a Bóg Ojciec obja­wia Go jako swego Jednorodzonego Syna, jako Baranka, który bierze na siebie grzech świata. Z nieba daje się słyszeć głos, podczas gdy Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na Jezusa rozpoczynającego publicznie swą zbawczą misję; misję, którą charakte­ryzuje styl cichego i pokornego sługi, gotowego do całkowitej ofiary z siebie: «Nie będzie wołał ni podnosił głosu (…).

Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo» (Iz 42, 2-3). Liturgia przybliża nam na nowo zdarzenie ewangeliczne: pośród skru­szonej rzeszy ludzi idącej do Jana Chrzciciela, aby otrzymać od niego chrzest, jest obecny również Jezus. Oto urzeczywistnia się obietnica, a przed całą ludzkością otwiera się nowa era. Człowiek ten, który pozornie nie odróżnia się od pozostałych, w rzeczy­wistości jest Bogiem, który przyszedł do nas, ażeby tym, którzy Go przyjmą dać moc, «aby się stali dziećmi Boży­mi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili» (J l, 12-13).

«To jest mój Syn umiłowany, Je­go słuchajcie» (śpiew przed Ewange­lią). Dzisiaj to orędzie i zaproszenie, peł­ne nadziei dla ludzkości, skierowane jest szczególnie do dzieci, które po­przez sakrament chrztu staną się wkrótce nowymi stworzeniami i uczestnikami tajemnicy śmierci i zmar­twychwstania Chrystusa. Zostaną ubo­gacone darem wiary i włączone w lud Nowego i ostatecznego Przymierza, którym jest Kościół. Ojciec niebieski uczyni je w Chrystusie swymi przybra­nymi dziećmi, ukazując im szczególny program życia: słuchać – jako ucznio­wie – Jego Syna, aby zwać się i być rzeczywiście Jego dziećmi.

 

10 I 1999, Kaplica Sykstyńska


więcej tekstów autora
Polecamy

Starożytne pielgrzymki

Sławomir Rusin

Niedziela, 13.04.2014

Jan Paweł II

partnerzy