Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 28 listopada 2019
  • komentarzy
  • 94 wyświetleń
  • lubi to!

Czwartek, 28.11.2019

Jan Paweł II

Łk 21, 20-28

A gdy będziecie widzieli, jak Jerozolima jest otaczana przez wojsko, to wiedzcie, że bliskie jest już jej zniszczenie. Wówczas ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; ci, co są wewnątrz [miasta], niech wyjdą na wieś, ci zaś, co są na wsi, niech nie idą do
wewnątrz [miasta].
Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w dni owe. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew straszny [objawi się] przeciwko temu ludowi. I tak
będą padać od miecza i uprowadzą ich w niewolę po wszystkich narodach. Jerozolimę zaś będą deptać poganie, dopóki nie przeminą czasy pogańskie.
Ukażą się też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, ludzi zaś na ziemi ogarnie trwoga i bezwład z powodu szumu morza i wód wzburzonych. Kiedy zaś ludzie mdleć będą ze strachu i niepewności oczekiwania na to, co może się jeszcze zdarzyć – bo przecież moce niebieskie będą poruszone – wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką potęgą i w chwale. A gdy to się zacznie dziać, umocnijcie się i podnieście wasze głowy, bo zbliża się wasze odkupienie.

Eschatologiczna perspektywa, która pozwala dostrzec, że podstawowym ce­lem chrześcijańskiego życia jest rzeczywistość ostateczna, stanowi dla nas nie­ustanne wezwanie do nadziei i do aktywnego udziału w sprawach Kościoła i świa­ta. Nie powinniśmy zapominać, że eschaton — czyli wydarzenie ostateczne — w rozumieniu chrześcijańskim nie jest jedynie przyszłym celem, ale rzeczywisto­ścią zapoczątkowaną już przez historyczne przyjście Chrystusa. Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie to szczytowe wydarzenie ludzkich dziejów. Weszły one już w ostatnią fazę, a zarazem dokonała się w nich — by tak rzec — przemia­na jakościowa. W doczesności otworzyła się perspektywa nowej relacji z Bogiem, opartej na wspaniałym darze zbawienia w Chrystusie. Dlatego Jezus może powiedzieć: „nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą” (J 5,25). Zmar­twychwstanie zmarłych, oczekiwane na końcu czasów, dokonuje się po raz pierw­szy i decydujący już teraz przez zmartwychwstanie duchowe, które jest najważ­niejszym celem dzieła zbawienia. Polega ono na przyjęciu od zmartwychwstałego Chrystusa nowego życia jako owocu Jego dzieła odkupienia. Jest to tajemnica odrodzenia z wody i z Ducha (por. J 3,5), wyciskająca głębokie znamię na teraź­niejszości i na przyszłości całego rodzaju ludzkiego, choć jej działanie jest już teraz skuteczne tylko w tych, którzy przyjmują w pełni dar Boży i niosą jego światło w świat.

Na ten podwójny wymiar przyjścia Chrystusa, zarazem teraźniejszy i przy­szły, wskazują wyraźnie Jego własne słowa. W mowie eschatologicznej, wygłoszo­nej na krótko przed paschalnym dramatem, Jezus zapowiada: „Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba” (Mk 13,26-27).

 

Aud. gen., 22 IV 1997

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Błogosławieństwa, V

ks. Mariusz Rosik

Kobieta - metafora Izraela

Bella Szwarcman-Czarnota

Jezus cz.2

Marcin Majewski

partnerzy