Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 27 lutego 2020
  • komentarzy
  • 132 wyświetleń
  • lubi to!

Czwartek, 27.02.2020

Jan Paweł II

Łk 9, 22-25

I oświadczył: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć; będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie i będzie skazany na śmierć, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. A potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech bierze krzyż swój na każdy dzień i niech Mnie naśladuje. Kto by bowiem pragnął ocalić swoje życie, straci je, kto by zaś stracił swoje życie dla Mnie, ocali je. Bo cóż człowiekowi z tego, jeśli nawet cały świat weźmie w posiadanie, lecz zatraci siebie samego i w ten sposób krzywdę sobie wyrządzi?

 

Pomyślcie o pełnych powagi słowach, które Pan skierował do swoich uczniów: ,Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23). Pragnę wam przypomnieć, że krzyż, który winniście nieść każdego dnia, oznacza przede wszystkim waszą codzienną walkę o to, by być dobrym chrześcijaninem. W ten bowiem sposób stajecie się współpracownikami odkupieńczego dzieła Chrystusa i wnosicie wkład w pojednanie wszystkich ludzi między sobą i całego stworzenia z Bogiem. Jest to program życia wspaniały, wymaga jednak wspaniałomyślności. Zastanówcie się więc nad tym, jakie powinno być wasze życie, bowiem jeśli Chrystus nas odkupił umierając na krzyżu, odpowiedzenie Mu przeciętnością byłoby brakiem konsekwencji. Wszystko to wymaga wysiłku, poświęcenia, uporu; wymaga, abyśmy czuli ciężar krzyża, który codziennie spoczywa na naszych barkach. Pomyślcie, że ów dar z samego siebie wymaga wyrzeczeń, zaprzeczenia własnego ja i afirmacji zbawczego planu Ojca. Wymaga złożenia daru z własnego życia, i jeśli trzeba – oddania go za Chrystusa. W tym bowiem duchu Chrystus zwraca się do każdego z nas: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 24). Ten, kto myśli wyłącznie o własnych przyjemnościach lub zaspokajaniu ambicji – choćby na pierwszy rzut oka wydawały się jak najszlachetniejsze – chce „zachować swoje życie” i w ten sposób oddala się od Chrystusa. Musicie więc tak postępować, jak Chrystus, który na krzyżu, z najwyższą miłością, „życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Bądźcie ludźmi wielkiego serca! – Bądźcie wrażliwi na potrzeby wszystkich ludzi, zwłaszcza najbardziej potrzebujących; dostrzegajcie wszystkie, materialne i duchowe formy ubóstwa, na które cierpią wasze kraje i cała ludzkość; i starajcie się zaradzać całemu temu złu w sposób konkretny, solidarny i radykalny. Przede wszystkim jednak starajcie się służyć ludziom tak, jak Bóg chce, aby im służono: nie oczekując za to żadnej nagrody i nie kierując się egoistycznymi interesami. Tak więc proszę was w imię Pana, byście dzisiaj odnowili wierność Chrystusowi, który waszą ziemię czyni „kontynentem nadziei”. Pragnąłem tu przedstawić wam główne punkty, na których opiera się więź z Chrystusem: Eucharystię, ofiarę waszego codziennego życia, wyrzeczenie się samych siebie.

 

11 IV 1987, Buenos Aires (Argentyna)

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Modlitwa i Ewangelia

Anna Świderkówna

Trójjedyny w Biblii? cz.1

Anna Świderkówna

partnerzy