Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 16 maja 2019
  • komentarzy
  • 213 wyświetleń
  • lubi to!

Czwartek, 16.05.2019

Jan Paweł II

J 17, 20-26

Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we Mnie. Proszę, aby wszyscy stanowili jedno. Ojcze, niech będą jedno z Nami, jak Ty jesteś we Mnie, a Ja w Tobie. Niech stanowią jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. Przekazałem im chwalę, którą Ty Mnie obdarzyłeś, aby byli jedno, jak Ty i Ja stanowimy jedno. Ja w nich, a Ty we Mnie; obyż stanowili jedność doskonałą, przez co świat będzie mógł poznać, że Ty Mnie posłałeś i że ich kochasz tak, jak kochasz Mnie. Ojcze, pragnę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną zawsze tam, gdzie Ja jestem; aby mogli oglądać moją chwałę, którą Ty Mnie otaczasz, gdyż umiłowałeś Mnie, nim jeszcze świat zaczął istnieć. Ojcze najsprawiedliwszy, świat Ciebie nie zna, ale Ja znam Cię i oni również wiedzą, że Mnie posłałeś. To Ja objawiłem im Twoje imię i nadal będę im je objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, była w nich i abym ja w nich przebywał.

 

 

Jezus Chrystus, który przemawia do nas w liturgii dzisiejszej niedzieli – po Wniebowstąpieniu i zarazem jakby w przeddzień Zesłania Ducha Świętego – ma świadomość tego, że zbliża się kres Jego ziemskiego posłannictwa: że zbliża się moment Jego odejścia. Mówi o tym wyraźnie do swoich najbliższych, do Apostołów zgromadzonych w wieczerniku: „pożyteczne jest, abym Ja odszedł” (J 16, 7). I równocześnie mówi: „Nie zostawię was sierotami: powrócę do was” (J 14, 18) „i rozraduje się serce wasze” (J 16, 22). Mówi więc: „odchodzę i przychodzę do was”. To odejście, które się przybliża – ten kres, który ma nastąpić: odejście przez mękę, krzyż i śmierć – jest początkiem Nowego Przyjścia. Objawi się ono dnia trzeciego przez zmartwychwstanie Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, i trwać będzie stale we wszystkich, którzy przyjmując tajemnicę Chrystusowego zmartwychwstania, poddają swoje serca mocy tego Ducha, którego zesłanie stale trwa.

Jest to prawda ważna i podstawowa zarówno dla każdego z nas: ludzi, nas: ochrzczonych – jak też dla każdej wspólnoty Ludu Bożego w Kościele. Jest ważna i dla waszej parafii- i dla waszego Biskupa, który dziś wspólnie z waszą parafią wraca pamięcią i sercem do początku, do dnia narodzin. Jest to prawda ważna i podstawowa – albowiem w niej zarysowuje się pełny profil życia, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Żyjemy w profilu Jego odejścia i przyjścia zarazem. Żyjemy w mocy Ducha Świętego, który sprawia, że nasze ludzkie życie ma swój nowy Początek w zmartwychwstaniu Chrystusa – i ma swój kres w Bogu Samym, który nie zna kresu.

 

18 V 1980, w rz. par. Najświętszego Serca Chrystusa Króla na Placu d’Armi


więcej tekstów autora
Polecamy

Piotr, czyli Skała

Marcin Majewski

Jak nie czytać Biblii

Bp Kazimierz Romaniuk

Niedziela, 23.04.2014

Jan Paweł II

partnerzy