Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 10 września 2020
  • komentarzy
  • 13 wyświetleń
  • lubi to!

Czwartek, 10.09.2020

Jan Paweł II

Łk 6, 27-38

Lecz mówię wam [wszystkim], którzy Mnie słuchacie: Kochajcie waszych nieprzyjaciół; czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym którzy wam złorzeczą, módlcie się za tych, którzy wam złorzeczą, módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Temu zaś, który cię uderzył w jeden policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabierze płaszcz, nie zabraniaj [wziąć] także ubrania. Nie odmawiaj, gdy cię ktoś o coś prosi, i nie domagaj się zwrotu tego, co ci ktoś zabrał. W ogóle postępujcie z ludźmi tak, jak chcielibyście, żeby ludzie postępowali z wami. Jeśli bowiem kochacie jedynie tych, którzy was miłują, jakież w tym z waszej strony dobrodziejstwo? Czyż i grzesznicy nie okazują miłości tym, którzy ich kochają? A jeżeli dobrze czynicie tylko tym, którzy i wam dobrze czynią, to cóż to za dobrodziejstwo z waszej strony? Przecież grzesznicy tak samo postępują. Lub jeżeli pożyczacie tylko tym, o których wiecie, że wam dług oddadzą, to cóż za dobrodziejstwo z waszej  strony? Przecież grzesznicy także pożyczają grzesznikom, żeby tyle samo otrzymać. Raczej miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian nie spodziewając się, a wtedy wielka będzie wasza zapłata i będziecie synami Najwyższego, bo On również okazuje swoją łaskawość niewdzięcznikom i złym. Bądźcie tedy miłosierni, bo i Ojciec wasz jest miłosierny. I nie sądźcie też innych, to i sami nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, to i wy nie będziecie potępieni. Przebaczajcie innym, to i wam będzie przebaczone. Dawajcie innym, to i wam będzie dane: dadzą wam w zanadrza wasze miarę sprawiedliwą, ubitą, potrzęsioną [i pełną] po same brzegi. Bo jaką miarą wy mierzycie, taką i wam odmierzą.

 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą (Łk 6, 27). Jest to zdanie, które Chrystus wypowiedział w Kazaniu na Górze. Jezusowe przykazanie nie oznacza bynajmniej, że nie jesteśmy związani miłością z naszą ziemią rodzinną, nie oznaczają, że mamy pozostawać obojętni wobec niesprawiedliwości w jej różnorodnych doczesnych i historycznych przejawach. Te słowa Jezusa odrzucają jedynie nienawiść. Proszę, abyście głęboko się zastanowili: jakie byłoby życie ludzkie, gdyby Jezus nigdy nie wypowiedział tych słów? Jaki byłby świat, gdybyśmy we wzajemnych stosunkach dali pierwszeństwo nienawiści między ludźmi, klasami i narodami? Jaka byłaby przyszłość ludzkości, gdybyśmy mieli o tę nienawiść oprzeć przyszłość jednostek i narodów? Czasami można by mieć wrażenie, że w obliczu doświadczeń historii i konkretnych sytuacji, miłość utraciła swą moc i nie można już jej praktykować. A przecież, na dalszą metę, miłość zawsze zwycięża, miłość nigdy nie ponosi klęski. Gdyby tak nie było, ludzkość byłaby skazana na zagładę.

 

30 IX 1979, Belfast (Irlandia)


więcej tekstów autora
Polecamy

Trójjedyny w Biblii? cz.1

Anna Świderkówna

Drogi do Biblii

Roman Brandstaetter

partnerzy