Ewangelia dnia
  • 20 maja 2017
  • komentarzy
  • 183 wyświetleń
  • lubi to!

Sobota, 20.05.2017

Jan Paweł II

J 15, 18-21

A jeżeli świat was nienawidzi, to pamiętajcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście należeli do tego świata, świat miłował by was jak swoją własność. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata – bo przecież Ja was wybrałem ze świata – dlatego was świat nienawidzi. Przypomnijcie sobie też, jak wam powiedziałem, że żaden sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować; jeżeli zaś kiedy indziej moje słowa przyjmowali, to i wasze przyjmą. Wszystko to jednak będą czynić wam ze względu na Mnie, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.

 

 

Ewangelia jednak nie zawsze podoba się ludziom. I też nie może się im zawsze podobać. Nie można jej fałszować czyniąc z niej „pochlebstwo”, nie można też szukać w niej korzyści osobistej ani „czczego rozgłosu”. Słuchaczom może niekiedy wydawać się „twardą mową”, a tein, kto ją głosi i wyznaje, może stać się „znakiem sprzeciwu”. Ponieważ ta Boża prawda, ta radosna nowina, w rzeczywistości kryje w sobie wielkie napięcie wewnętrzne. W niej kondensuje się przeciwieństwo między tym, co pochodzi od Boga, a tym, co przychodzi ze świata. Chrystus mówi: „Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata... dla tego was świat nienawidzi” (J 15, 19). I: „Wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził” (J 15, 18). W samo serce Ewangelii, radosnej nowiny, wbity jest krzyż. W nim przecinają się obydwa wielkie nurty: jeden, który przechodzi od Boga do świata, do ludzi w świecie, nurt miłości i prawdy; drugi, który przebiega przez świat: Pożądanie oczu, pożądanie ciała, chełpienie się posiadaniem (1 J 2, 16). One nie pochodzą „od Ojca”. To krzyżowanie się obydwu nurtów trwa dalej i powtarza się w biegu historii pod różnymi aspektami. Pośrodku was sam Chrystus żyje dalej. Chrystus nie przyszedł na świat tylko po to, aby z wysokiego trybunału absolutnej transcendentalnej prawdy świat osądzić. On przyszedł, aby świat przez Niego został ocalony... I dlatego posyła swoich uczniów na świat: na „cały świat”. Mówi im: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać” (J 15, 20).

 

18 XI 1980, Fulda (Niemcy)


więcej tekstów autora
Polecamy

Odkryć, kim jestem

Krzysztof Leśniewski

Miriam (Maryja)

Marcin Majewski

Środa, 18.12.2013

Jan Paweł II

partnerzy