Ewangelia dnia
  • 20 maja 2017
  • komentarzy
  • 187 wyświetleń
  • lubi to!

Sobota, 20.05.2017

Jan Paweł II

J 15, 18-21

A jeżeli świat was nienawidzi, to pamiętajcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście należeli do tego świata, świat miłował by was jak swoją własność. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata – bo przecież Ja was wybrałem ze świata – dlatego was świat nienawidzi. Przypomnijcie sobie też, jak wam powiedziałem, że żaden sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować; jeżeli zaś kiedy indziej moje słowa przyjmowali, to i wasze przyjmą. Wszystko to jednak będą czynić wam ze względu na Mnie, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.

 

 

Ewangelia jednak nie zawsze podoba się ludziom. I też nie może się im zawsze podobać. Nie można jej fałszować czyniąc z niej „pochlebstwo”, nie można też szukać w niej korzyści osobistej ani „czczego rozgłosu”. Słuchaczom może niekiedy wydawać się „twardą mową”, a tein, kto ją głosi i wyznaje, może stać się „znakiem sprzeciwu”. Ponieważ ta Boża prawda, ta radosna nowina, w rzeczywistości kryje w sobie wielkie napięcie wewnętrzne. W niej kondensuje się przeciwieństwo między tym, co pochodzi od Boga, a tym, co przychodzi ze świata. Chrystus mówi: „Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata... dla tego was świat nienawidzi” (J 15, 19). I: „Wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził” (J 15, 18). W samo serce Ewangelii, radosnej nowiny, wbity jest krzyż. W nim przecinają się obydwa wielkie nurty: jeden, który przechodzi od Boga do świata, do ludzi w świecie, nurt miłości i prawdy; drugi, który przebiega przez świat: Pożądanie oczu, pożądanie ciała, chełpienie się posiadaniem (1 J 2, 16). One nie pochodzą „od Ojca”. To krzyżowanie się obydwu nurtów trwa dalej i powtarza się w biegu historii pod różnymi aspektami. Pośrodku was sam Chrystus żyje dalej. Chrystus nie przyszedł na świat tylko po to, aby z wysokiego trybunału absolutnej transcendentalnej prawdy świat osądzić. On przyszedł, aby świat przez Niego został ocalony... I dlatego posyła swoich uczniów na świat: na „cały świat”. Mówi im: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać” (J 15, 20).

 

18 XI 1980, Fulda (Niemcy)


więcej tekstów autora
Polecamy

Niedziela, 27.04.2014

Jan Paweł II

Niedziela, 29.06.2014

Jan Paweł II

Niedziela, 12.01.2014

Jan Paweł II

partnerzy